By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: verosuunnittelu

Virtuaalivaluutoista saadut tulot on ilmoitettava verottajalle

Verohallinto on muistutellut virtuaalivaluutoilla tienanneita ilmoittamaan vuonna 2021 saamansa tulot. Arvion mukaan jopa 150 000 suomalaista on saanut viime vuonna kryptovaluutoista tuloja. Louhinnasta saatuja tuloja lukuun ottamatta ne verotetaan pääomatuloina. Ilmoittaminen kannattaa, sillä ilmoittamatta jättämisestä seuraa veronkorotus ja pahimmissa tapauksessa laiminlyönti saattaa täyttää veropetoksen tunnusmerkistön. Jopa…

Kirjanpitovelvollisuus myös ulkomaiselle yritykselle

Kirjanpitolakiin on tehty muutos. Jatkossa ulkomainen yritys voi olla kirjanpitovelvollinen, mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa toimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta. Kirjanpitovelvollisuus koskisi myös Euroopan talousalueen ulkopuolista oikeushenkilöä, jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta käsin. Niin ikään velvollisuus laatia täällä harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta…

Ostosmahdollisuudet paranivat lentoasemalla

Ostosmahdollisuudet ovat parantuneet Helsinki-Vantaan lentoaseman myymälöissä. Suomen sisällä matkustavat ja Suomeen saapuvat matkustajat voivat jatkossa asioida kaikissa lentoaseman tax-free liikkeissä, vaikkakin heidän ostokset myydään verollisesti arvonlisäveron ja valmisteverojen kanssa.  Uudistus liittyy arvonlisäverolain ja valmisteverolain muutoksen, jonka perusteella arvonlisäverolakia ja valmisteverotuslakia muutettiin siten, että lentokentällä sijaitsevasta…

Matkakuluvähennyksiä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022

Hallitus esittää, että matkakuluvähennystä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Näin vastataan energian hintojen nousuun. Liikkumisen nousseita kustannuksia huojennetaan korottamalla määräajaksi verotuksen matkakuluvähennystä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen enimmäismäärä nousee samoin kuin oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärää korotetaan…

Esitäytetyt veroilmoitukset vuodelle 2021

Henkilöverotuksen esitäytetyt veroilmoitukset postitetaan maalis-huhtikuussa 2022. Jos veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivät ovat joko 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Korjaukset voit tehdä paperilla verohallinnon liitelomakkeilla tai Omaveroon. Kun olet saanut esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ovatko kaikki veroilmoituksessasi olevat tiedot…

Kiinteistöverotuksen viimeaikaiset KHO:n päätökset

Verohallinto on julkaissut kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa päivitetyn ohjeen. Päivityksen taustalla on tarve ottaa ohjeessa huomioon KHO:n viime aikoina ratkaisemat kiinteistöveroasiat. Ratkaisujen perusteina on ollut muun muassa verovelvollisen suosimisperiaate epäselvässä laintulkintatilanteessa. Tämä perustelu on hyvä muistaa muissakin verotusasioissa. Ratkaisussa KHO 2021:79 pohdittiin metroasemarakennuksen ikäalennusta. Kiinteistövero lasketaan…

Verohallinto sai moitteita apulaisoikeusasiamieheltä

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä Verohallinto menetteli virheellisesti päätöksiä lähettäessään. Kuolinpesä ei ollut saanut kaikkea sille lähetettyä postia Verohallinnosta. Tämän seurauksen jäännösveroja oli päätynyt ulosottoon. Tämä rikkoi perustuslaissa jokaiselle turvattua oikeutta saada asiansa asianmukaisesti käsittelyksi. Kuolinpesän osoitetiedoista ei oltu epähuomiossa poistettu merkintää valtuutetusta asianhoitajasta, minkä vuoksi kuolinpesä ei…

Moitteenvaraisestikin pätemätön testamentti voi olla perintöverotuksen perusteena

Testamentti voi olla monella tapaa pätemätön. Se voidaan siitä huolimatta hyväksyä perintöverotuksen perusteeksi, jos kukaan ei moiti testamenttia. Kuitenkaan aivan mikä tahansa asia ei ole hyväksyttävissä testamenttina. Jos vainajan tahto perustuu vain esimerkiksi suulliseen kertomukseen eikä kyse ole niin sanotusta hätätilatestamentista, sen mukaan toimiminen perinnönjaossa…

Työntekijälle hankitut työvaatteet

Vaatetuskulut on lähtökohtaisesti verotuksessa elantomeno. Työnantaja saa kuitenkin korvata työvaatteet, kun työn luonne on sellainen, että henkilökunnan yhtenäinen vaatetus on tarpeen esimerkiksi siksi, että henkilökunnan erottaa asiakkaiden joukosta. Lisäksi, jos työ edellyttää erityistä suoja- tai turvavaatetusta, saa työnantaja ne hankkia. On selvää, että työnantajan järjestämistä…

Perintäkuluja rajoitetaan yrityssaatavissa

Muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa toukokuun 2022 alusta alkaen. Hallituksen esityksen tarkoituksena on edesauttaa sitä, ettei yrityksiltä peritä kohtuuttomia perintäkuluja. Säännökset koskisivat myös asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten saatavien perintää. Tällä hetkellä voimassa on väliaikainen säädös yrityksiltä perittävien perintäkulujen väliaikaisesta rajoittamisesta. Tarkoitus on ollut helpottaa koronavirusepidemian…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi