By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: lakitoimisto

Osingon lähdevaltio perii monesti virheellisesti lähdeveroa

Verosopimuksen mukaan tulon lähdevaltiolla voi olla oikeus periä esimerkiksi Suomeen maksetusta osingosta enintään 15 prosentin suuruinen vero. Kuitenkin on tullut ilmi useampia tapauksia, joissa lähdevaltio on perinyt liikaa veroja. Tällaisessa tilanteessa sijoittaja voi hakea liikaa maksettuja veroja takaisin osingon lähdevaltiosta. Tämä voi olla vaivalloinen ja…

Kiinteistöverotuksen uudistus lausuntokierroksella

Kiinteistöverotus uudistuu. Tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja ja siten parantaa kiinteistöverotuksen tasapuolisuutta ja neutraalisuutta. Kiinteistönverotuksen uudistamista koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella 20. toukokuuta saakka. Rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi ongelmana on…

Verohallinto tehostaa ulkomaisten vakuutuskuorien valvontaa

Verohallinto on havainnut, että ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamia palveluita käytetään veronkiertoon. Tämän johdosta niiden valvontaa tehostetaan. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden avulla voidaan tehdä laillista verosuunnittelua, mutta osa sijoittajista käyttää niitä veronkiertoon. Haasteellista verohallinnon kannalta on, että tiedot tulevat heille viiveellä ulkomaisista sijoitusvakuutuksista. Verohallinnon antaman tiedon mukaan suomalaisten varoja…

Hallituksen kehysriihen veroratkaisut

Kehysriihen veroratkaisut näkyvät elinkeinoverotuksen puolella lisävähennyksenä, kun tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenoja 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen on tarkoitus vahvistaa tulevaisuuden kestävää kasvua. Tämän johdosta lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta ensi vuodesta alkaen. Verokannustimen vaikutuksen valtion…

Virtuaalivaluutoista saadut tulot on ilmoitettava verottajalle

Verohallinto on muistutellut virtuaalivaluutoilla tienanneita ilmoittamaan vuonna 2021 saamansa tulot. Arvion mukaan jopa 150 000 suomalaista on saanut viime vuonna kryptovaluutoista tuloja. Louhinnasta saatuja tuloja lukuun ottamatta ne verotetaan pääomatuloina. Ilmoittaminen kannattaa, sillä ilmoittamatta jättämisestä seuraa veronkorotus ja pahimmissa tapauksessa laiminlyönti saattaa täyttää veropetoksen tunnusmerkistön. Jopa…

Kirjanpitovelvollisuus myös ulkomaiselle yritykselle

Kirjanpitolakiin on tehty muutos. Jatkossa ulkomainen yritys voi olla kirjanpitovelvollinen, mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa toimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta. Kirjanpitovelvollisuus koskisi myös Euroopan talousalueen ulkopuolista oikeushenkilöä, jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta käsin. Niin ikään velvollisuus laatia täällä harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta…

Ostosmahdollisuudet paranivat lentoasemalla

Ostosmahdollisuudet ovat parantuneet Helsinki-Vantaan lentoaseman myymälöissä. Suomen sisällä matkustavat ja Suomeen saapuvat matkustajat voivat jatkossa asioida kaikissa lentoaseman tax-free liikkeissä, vaikkakin heidän ostokset myydään verollisesti arvonlisäveron ja valmisteverojen kanssa.  Uudistus liittyy arvonlisäverolain ja valmisteverolain muutoksen, jonka perusteella arvonlisäverolakia ja valmisteverotuslakia muutettiin siten, että lentokentällä sijaitsevasta…

Matkakuluvähennyksiä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022

Hallitus esittää, että matkakuluvähennystä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Näin vastataan energian hintojen nousuun. Liikkumisen nousseita kustannuksia huojennetaan korottamalla määräajaksi verotuksen matkakuluvähennystä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen enimmäismäärä nousee samoin kuin oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärää korotetaan…

Esitäytetyt veroilmoitukset vuodelle 2021

Henkilöverotuksen esitäytetyt veroilmoitukset postitetaan maalis-huhtikuussa 2022. Jos veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivät ovat joko 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Korjaukset voit tehdä paperilla verohallinnon liitelomakkeilla tai Omaveroon. Kun olet saanut esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ovatko kaikki veroilmoituksessasi olevat tiedot…

Kiinteistöverotuksen viimeaikaiset KHO:n päätökset

Verohallinto on julkaissut kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa päivitetyn ohjeen. Päivityksen taustalla on tarve ottaa ohjeessa huomioon KHO:n viime aikoina ratkaisemat kiinteistöveroasiat. Ratkaisujen perusteina on ollut muun muassa verovelvollisen suosimisperiaate epäselvässä laintulkintatilanteessa. Tämä perustelu on hyvä muistaa muissakin verotusasioissa. Ratkaisussa KHO 2021:79 pohdittiin metroasemarakennuksen ikäalennusta. Kiinteistövero lasketaan…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi