By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: lakiblogi

Brexitin vaikutukset henkilöverotuksessa

 Brexit, eli Iso-Britannian ero EU:sta, ei lähtökohtaisesti vaikuta luonnollisten henkilöiden verotukseen. Joissakin tilanteissa verotukseen vaikuttaa kuitenkin se, saadaanko tietty tulo EU- tai ETA-valtiosta vai sen ulkopuolelta tai liittyykö verovähennys EU- tai ETA-valtiossa vai sen ulkopuolella syntyneeseen kuluun. Suomen ja Britannian välillä on edelleen voimassa tuloverotusta…

Yrittäjien veroilmoitusten aikataulu

Keväällä 2021 metsätalouden harjoittajat ovat ensimmäisiä veroilmoituksen antavia yrittäjiä. Metsätalouden harjoittajat, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa, tulee antaa veroilmoitus 1.3.2021 mennessä. Samaan aikaa veroilmoituksen antavat maatalousyhtymät. Toiminimiyrittäjien tulee antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetty veroilmoitus 1.4.2021 mennessä. Tuolloin antavat veroilmoituksensa myös elinkeinoyhtymät, maataloudenharjoittajat sekä ne…

Uutena hankitun irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot

Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä tietyin edellytyksin korotetun poiston verovuosina 2020-2023. Elinkeinoverolain (EVL) ja maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden verovuoden poiston suuruus saa olla normaalisti enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Korotettu poisto tarkoittaa käytännössä…

Perintöriidan jälkeen perintöverotusta voidaan oikaista perusteoikaisulla

Perintöriidat voi kestää vuosia. Jos perillisten oikeudet perintöön selviävät vasta perintöverotuksen toimittamisen jälkeen, toimitetaan perusteoikaisu. Perusteoikaisu voidaan tehdä 10 vuoden kuluessa perintöverovelvollisuuden alkamisesta eli perinnönjättäjän kuolinpäivästä. Normaali perintöverotuksen oikaisuaika on kolme vuotta. Yleensä perusteoikaisun aiheuttaa se, että pesään tai sen varoihin liittyy yksityisoikeudellinen riita. On…

Väliaikainen pidennys tilapäisen työskentelyn kolmen vuoden määräaikaan

Tuloverolakiin on kirjattu väliaikainen poikkeus koskien tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla.  Tilapäisenä työskentelynä pidetään enintään 3 vuoden ja 6 kuukauden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos 3 vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Jos 3 vuoden ja 6 kuukauden määräaika jatkuu vuoden 2022 puolelle, säännöstä sovelletaan myös vuoden…

Verovähennys tietokoneesta ja tietoliikenneyhteydestä

Jos tietokone ja tietoliikenneyhteys ovat kotona pääasiallisesti työkäytössä, niiden hankintamenot voi vähentää henkilöverotuksessa kokonaisuudessaan. Jos tietokoneen ostohinta on enintään 1200 euroa, vähennys tehdään yhdellä kertaa.  Tavanomaisen yksityiskäytön perusteella vähennystä ei siis evätä, jos tietokone ja laajakaistayhteys ovat muuten pääasiallisesti työkäytössä. Vähennykseen oikeuttavina tietokoneen ja tietoliikenneyhteyden…

Valtio tukee uusien autojen hankintaa


Valtio maksaa 1000-2000 euron romutuspalkkion uuden auton ostavalle luonnolliselle henkilölle auton käyttövoimasta riippumatta. Palkkio ei koske vain uusia ensirekisteröimättömiä henkilöautoja, sillä sen voi käyttää myös uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän liikkumispalvelun hankintaan. Tällöin palkkio on enintään 1000 euroa. Palkkion saaminen edellyttää…

Arvonlisäveron vähentämisoikeuden pelisäännöt

Arvonlisäveroja saa vähentää lähtökohtaisesti silloin, kun tapahtuu arvonlisäverollista myyntiä. Eräissä tilanteissa arvonlisäveron vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.  Nimenomaisesti vähennyskelvottomia ovat tiettyjen hankintojen arvonlisäverot. Lisäksi arvonlisäverottomaksi säädettyjen tavaroiden ja palvelujen myyntiin kohdistuvien hankintojen ja arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävään toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ovat vähennyskelvottomia. Arvonlisäveron vähennysoikeus koskee ainoastaan arvonlisäverovelvollisen omaa liiketoimintaa varten…

Verovapaan polkupyöräedun laskentamalli on varmistunut

Vuoden 2021 alusta henkilökunnan verovapaaksi eduksi katsotaan työsuhdepolkupyörä enintään 1200 euroon asti vuodessa.  Verohallinnon päätöksessä luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2021 täsmennetään työsuhdepolkupyöräedun laskutapaa.  Luontoisetuarvon laskennassa pyörän oletettuina käyttövuosina pidetään viittä vuotta.  Polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman…

Kuolinpesän verovelvollisuuden päättyminen

Verohallinto lähettää kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Tällöin kopio lopullisesta perinnönjakosopimuksesta tulee toimittaa verohallintoon.  Osittaiset perinnönjaot eivät lakkauta kuolinpesää.  Vasta lopullisella perinnönjakosopimuksella on tämä vaikutus. Mikäli jaettavana on vain rahaa ja…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi