By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: lakiblogi

Työntekijälle hankitut työvaatteet

Vaatetuskulut on lähtökohtaisesti verotuksessa elantomeno. Työnantaja saa kuitenkin korvata työvaatteet, kun työn luonne on sellainen, että henkilökunnan yhtenäinen vaatetus on tarpeen esimerkiksi siksi, että henkilökunnan erottaa asiakkaiden joukosta. Lisäksi, jos työ edellyttää erityistä suoja- tai turvavaatetusta, saa työnantaja ne hankkia. On selvää, että työnantajan järjestämistä…

Perintäkuluja rajoitetaan yrityssaatavissa

Muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa toukokuun 2022 alusta alkaen. Hallituksen esityksen tarkoituksena on edesauttaa sitä, ettei yrityksiltä peritä kohtuuttomia perintäkuluja. Säännökset koskisivat myös asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten saatavien perintää. Tällä hetkellä voimassa on väliaikainen säädös yrityksiltä perittävien perintäkulujen väliaikaisesta rajoittamisesta. Tarkoitus on ollut helpottaa koronavirusepidemian…

In natura jaetun osingon verotus

Osakeyhtiö voi maksaa osingon paitsi rahana myös muuna omaisuutena. Tätä kutsutaan niin sanotuksi in natura -osingoksi. Osinkona voidaan jakaa esimerkiksi arvopapereita, kiinteistöjä, huoneisto-osakkeita tai autoja. On myös mahdollista jakaa osinkoa yhtä aikaa sekä rahana että In natura.  In natura -osingon arvoksi katsotaan omaisuuden käypä arvo…

KHO otti kantaa toimitusjohtajan riskihenkivakuutukseen

Korkein hallinto-oikeus katsoi epätavanomaisen suuret toimitusjohtajan kuoleman varalta otetut riskihenkivakuutuksen maksut palkaksi tai, jos niitä ei käsitelty palkkana kirjanpidossa, peitellyksi osingoksi. Toimitusjohtaja A oli myös yhtiön ainoa omistaja, konsernijohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. B Oy:n tarkoitus oli ottaa A:n kuoleman varalta vuosimaksuiltaan ja korvausmääriltään epätavanomaisen suuret…

Vältä viivästyskorko, täydennä vuoden 2021 ennakoita tammikuun ajan

Henkilöverotuksessa sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotuksessa jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2022 alkaen eräpäivään saakka. Huojennettu viivästyskorko on suuruudeltaan 2 prosenttia. Voit välttyä huojennetulta viivästyskorolta täydentämällä vuoden 2021 ennakoita tammikuun ajan.  Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, puuttuva osuus maksetaan jäännösverona eli kansan kielellä…

Geosentric Oyj:n osakkeen arvonmenetys vähennyskelpoinen

Geosentric Oyj:n (entinen Benefon Oyj) osakkeen lopullinen arvonmenetys on vähennettävissä luovutustappiona vuoden 2021 verotuksessa. Konkurssipesän julkisselvittäjä antoi tiedotteen, jonka mukaan jako-osuuksia ei tulla maksamaan konkurssivelkojille, joten osakkeenomistajatkaan eivät tule saamaan jako-osuuksia. Yhtiö on merkitty kaupparekisterissä lakanneeksi 14.12.2021. Luovutustappioon rinnastetaan sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin…

Maksujärjestelyn maksuajat pitenevät

Verohallinto on ilmoittanut voimassaolevien maksujärjestelyiden pidentämisestä. Pidennys koskee sekä yritys- että henkilöasiakkaita. Maksujärjestelyssä olevien asiakkaiden ei tarvitse maksaa maksujärjestelyn kuukausieriä tammi-, helmi- ja maaliskuussa, eikä maksujärjestely siitä huolimatta raukea. Verohallinto myöntää lisäkuukaudet automaattisesti eikä niitä tarvitse erikseen hakea.  Verohallinnon antaman tiedon mukaan maksujärjestelyjä on tällä…

Luovutustappio osakeyhtiön konkurssista

Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa yhtiön varojen puutteeseen, saa osakkeiden lopullisen arvonmenetyksen vähentää luovutustappiona, kun patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa osakeyhtiön kaupparekisteristä.  Osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä muustakin syystä. Jos osakeyhtiön poisto rekisteristä johtuu muusta syystä kuin varojen puutteessa rauenneesta konkurssista, luovutustappiota ei vahvisteta verotuksessa välittömästi. Muissa…

Taloudelliset siteet eivät muodostaneet olennaista sidettä Suomeen


Korkein hallinto-oikeus on joulukuun alussa 2021 antamassaan ratkaisussa pohtinut taloudellisten siteiden merkitystä verovelvollisuusaseman kannalta.  Useampi osakkuus ja johtava asema suomalaisissa osakeyhtiöissä ei katsottu muodostavan olennaista sidettä Suomeen. Näin ollen taloudelliset siteet Suomeen eivät estäneet pitämästä verovelvollista rajoitetusti verovelvollisena Suomessa (KHO 2021:172).  Tapauksessa Suomen kansalainen F…

Vuoden 2022 verokortti tulee voimaan helmikuun alusta

Verohallinto on lähettänyt kaikille uuden verokortin OmaVeroon 14.12.2021 mennessä. Verokortin saapumisesta lähti sähköpostilla ilmoitus niille verovelvollisille, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit. Paperinen verokortti saapuu kotiin postissa vasta sen jälkeen, kun verovelvollinen on saanut sähköisen verokortin. Paperisten verokorttien toimitusajaksi on luvattu viimeistään tammikuun puoliväli. Vuoden 2022 verokortti…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi