By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Avainsana: attorneysatlaw

Väliaikainen pidennys tilapäisen työskentelyn kolmen vuoden määräaikaan

Tuloverolakiin on kirjattu väliaikainen poikkeus koskien tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla.  Tilapäisenä työskentelynä pidetään enintään 3 vuoden ja 6 kuukauden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos 3 vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Jos 3 vuoden ja 6 kuukauden määräaika jatkuu vuoden 2022 puolelle, säännöstä sovelletaan myös vuoden…

Verovähennys tietokoneesta ja tietoliikenneyhteydestä

Jos tietokone ja tietoliikenneyhteys ovat kotona pääasiallisesti työkäytössä, niiden hankintamenot voi vähentää henkilöverotuksessa kokonaisuudessaan. Jos tietokoneen ostohinta on enintään 1200 euroa, vähennys tehdään yhdellä kertaa.  Tavanomaisen yksityiskäytön perusteella vähennystä ei siis evätä, jos tietokone ja laajakaistayhteys ovat muuten pääasiallisesti työkäytössä. Vähennykseen oikeuttavina tietokoneen ja tietoliikenneyhteyden…

Valtio tukee uusien autojen hankintaa


Valtio maksaa 1000-2000 euron romutuspalkkion uuden auton ostavalle luonnolliselle henkilölle auton käyttövoimasta riippumatta. Palkkio ei koske vain uusia ensirekisteröimättömiä henkilöautoja, sillä sen voi käyttää myös uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän liikkumispalvelun hankintaan. Tällöin palkkio on enintään 1000 euroa. Palkkion saaminen edellyttää…

Arvonlisäveron vähentämisoikeuden pelisäännöt

Arvonlisäveroja saa vähentää lähtökohtaisesti silloin, kun tapahtuu arvonlisäverollista myyntiä. Eräissä tilanteissa arvonlisäveron vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.  Nimenomaisesti vähennyskelvottomia ovat tiettyjen hankintojen arvonlisäverot. Lisäksi arvonlisäverottomaksi säädettyjen tavaroiden ja palvelujen myyntiin kohdistuvien hankintojen ja arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävään toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ovat vähennyskelvottomia. Arvonlisäveron vähennysoikeus koskee ainoastaan arvonlisäverovelvollisen omaa liiketoimintaa varten…

Verovapaan polkupyöräedun laskentamalli on varmistunut

Vuoden 2021 alusta henkilökunnan verovapaaksi eduksi katsotaan työsuhdepolkupyörä enintään 1200 euroon asti vuodessa.  Verohallinnon päätöksessä luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2021 täsmennetään työsuhdepolkupyöräedun laskutapaa.  Luontoisetuarvon laskennassa pyörän oletettuina käyttövuosina pidetään viittä vuotta.  Polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman…

Kuolinpesän verovelvollisuuden päättyminen

Verohallinto lähettää kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Tällöin kopio lopullisesta perinnönjakosopimuksesta tulee toimittaa verohallintoon.  Osittaiset perinnönjaot eivät lakkauta kuolinpesää.  Vasta lopullisella perinnönjakosopimuksella on tämä vaikutus. Mikäli jaettavana on vain rahaa ja…

Osakeyhtiö – vuoden 2014 verotus vanhenee

Joulukuun viimeinen päivä 2020 on viimeinen hetki hakea muutosta osakeyhtiön vuoden 2014 verotukseen. Ennen vuotta 2017 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Osakeyhtiön verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt…

Verovapaat virtuaalipikkujoulut

 Koronatilanteen vuoksi työnantaja saa järjestää perinteisten ravintolapikkujoulujen sijaan etäpikkujouluja ja muita etävirkistystilaisuuksia verovapaasti. Työnantaja voi tarjota etäosallistujille verovapaasti ohjelman, ruuat ja juomat.  Työnantaja voi järjestää ruokien ja juomien toimituksen kotiin tai työntekijä voi hakea työnantajan järjestämän ruoan ja juomat sovitusta paikasta. Ruoka- ja juomalahjakorttien jakaminen…

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen henkilöverotuksessa

Oikeudenkäynnillä voi olla verotuksellinen ulottuvuus, kun käsitellään itse tuloihin liittyviä kysymyksiä tai silloin, kun on kyse vero-oikeudellisesta prosessista.  Verotusprosessiin kuuluu mm. veroilmoitusten tekeminen. Veroilmoituksen täyttäminen on osa hallintoprosessia ja itse kunkin lakisääteinen velvollisuus. Tällaisen velvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kulut ovat henkilön omalle vastuulle kuuluvia vähennyskelvottomia elantomenoja….

Yleinen verovelvollisuus myös tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Hallitus on antanut lakiesityksen (136/2020), joka laajentaa Suomen verotusoikeutta.  Lakiesityksen mukaan yhteisö olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran jo vuoden 2021 verotuksessa. Tosiasiallinen johtopaikka yhteisöllä sijaitsee paikassa, jossa sen päivittäin tärkeimmät ylintä johtamista koskevat…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi