By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Tekijä: INTRESSI

Osakeyhtiö – vuoden 2014 verotus vanhenee

Joulukuun viimeinen päivä 2020 on viimeinen hetki hakea muutosta osakeyhtiön vuoden 2014 verotukseen. Ennen vuotta 2017 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Osakeyhtiön verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt…

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen henkilöverotuksessa

Oikeudenkäynnillä voi olla verotuksellinen ulottuvuus, kun käsitellään itse tuloihin liittyviä kysymyksiä tai silloin, kun on kyse vero-oikeudellisesta prosessista.  Verotusprosessiin kuuluu mm. veroilmoitusten tekeminen. Veroilmoituksen täyttäminen on osa hallintoprosessia ja itse kunkin lakisääteinen velvollisuus. Tällaisen velvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kulut ovat henkilön omalle vastuulle kuuluvia vähennyskelvottomia elantomenoja….

Yleinen verovelvollisuus myös tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Hallitus on antanut lakiesityksen (136/2020), joka laajentaa Suomen verotusoikeutta.  Lakiesityksen mukaan yhteisö olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran jo vuoden 2021 verotuksessa. Tosiasiallinen johtopaikka yhteisöllä sijaitsee paikassa, jossa sen päivittäin tärkeimmät ylintä johtamista koskevat…

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Hallituksen antaman lakiesityksen mukaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin. Muutos on merkittävä kevennys pienyritysten hallinnollisiin velvoitteisiin. Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korottuisi 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta. Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Lain voimaan tullessa kesken olevaan tilikauteen sovellettaisiin…

Sähköautoiluun määräaikaista verotukea

Vuosien 2021-2025 verotuksessa on sekä täyssähköautoille että ladattaville hybrideille tarjolla veroporkkanaa. Työsuhdeauton verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa, jos auto ei tuota ajon aikana hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä tällaiseen päästöttömyyteen kykenee vain täyssähköauto.  Verotusarvon alennus koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuoden 2019 jälkeen. Muutos koskisi sekä vapaana…

Veroasioiden hoitaminen edunvalvontavaltakirjalla

Edunvalvontavaltakirjassa voidaan määrätä nimetty henkilö hoitamaan valtuuttajan taloudellisia asioita. Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan digi- ja väestötietovirastossa, kun valtuuttaja on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee. Edunvalvontavaltakirjassa määrätään usein yleisluontoisesti valtuutettu hoitamaan päämiehen taloudellisia…

Perhe-eläketurvan uudistus suunnitteilla

Hallituksen esitys perhe-eläketurvan uudistamisesta on lausuntokierroksella. Tavoitteena on ottaa huomioon perherakenteissa yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Leskeneläkeoikeus tulisi myös yhteistaloudessa edunjättäjän kanssa asuneelle avopuolisolle, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä. Jatkossa perhe-eläkejärjestelmän tarkoitus on turvata edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa….

Työsuhdepolkupyörälle 1200 euron verovapaus

(BLOGIIN) Vuoden 2021 alusta henkilökunnan verovapaaksi eduksi katsottaisiin työsuhdepolkupyörä enintään 1200 euroon asti. Uudistus sisältyy hallituksen antamaan vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Jotta etu olisi verovapaa, työnantajan tulee vastata hankinnasta. Etua ei siis voisi järjestää niin, että työntekijä ostaa polkupyörän ja pyytää rahaa työnantajalta kuittia vastaan. Työsuhdepyörä…

Metso Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeiset osakkeiden hankintamenot selvillä 


Metso Oyj osittaisjakautui 30.6.2020 toimivaan yhtiöön Outotec Oyj:hin.   Osittaisjakautumisessa jakautuvaan yhtiöön jää vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus ja siirrettävä varallisuus muodostaa liiketoimintakokonaisuuden. Osittaisjakautumisen jälkeen Metso Oyj:n nimeksi muutettiin Neles Oyj ja Outotec Oyj:n nimeksi Metso Outotec Oyj. Kun jakautuminen toteutetaan elinkeinoverolain mukaisesti, se ei aiheuta välittömiä…

Vuoden 2019 verotus on päättymässä

Henkilöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Oman verotuksen päättymispäivän näet verotuspäätöksestäsi tai OmaVerosta. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Ennen verotuksen päättymistä veroilmoitusta voi korjata tai täydentää OmaVerossa tai antamalla tiedot erillisellä lomakkeella. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä…

Asianajotoimisto Intressi OyMikonkatu 800100 HelsinkiPuhelin +358 10 501 7870
Sähköposti toimisto@intressi.fi