Företagsstruktur

Företagsstrukturella tjänster inkluderar bland annat fusioner, delning av bolag, transport av affärsverksamhet aktiebyten samt övriga strukturella åtgärder. Vi har varit delaktiga i ett stort antal strukturella åtgärder inom många industrier och varje uppdrag har haft sin unika prägel.

Beskattning

Ett av våra specialområden är skatterätt i dess många former. Beskattningen bör beaktas såväl i samband med företagstrukturella åtgärder som i samband med generationsskiften. Skatteplanering är viktigt för att undvika risker och felaktigt förfarande.

 

Avtal

Vi betjänar även i avtalsrättsliga frågor såsom affärsavtal samt aktionärsavtal med mera. Vi hjälper också till när en lösning, trots förhandlingar inte kan nås och saken måste drivas genom en rättsprocess.

Bolagsrätt

Vi betjänar företag över dess hela livscykel.