Ettevõtete ühinemised ja omandamised

Oleme korraldanud mitmeid ettevõtete ühinemisi ja omandamisi. Need ettevõtete ühinemised ja omandamised on toimunud erinevatel tegevusaladel. Igal juhtumil on oma eripära. Tegeleme ka ettevõtete jagunemiste, eraldumiste, aktsiavahetuste ja muude ümberkorraldustega.

Maksuküsimused

Meie firma üheks spetsialiseerumisalaks on maksuõigus selle mitmetes eri vormides. Maksuküsimusi tuleb arvestada nii ettevõtete omandamise, ümberkujundamise kui pärandamise korral. Maksude planeerimine on tähtis riskide kaardistamiseks ja vale käitumise vältimiseks.

 

Lepinguküsimused

Meie firma aitab ka äritegevuses ette tulevate lepingute koostamisel nagu näiteks ostu-müügilepingud või aktsionäride/osanike lepingud. Samuti annab firma nõu olukordades, kus läbirääkimistest hoolimata ollakse sunnitud kasutama erinevaid vaidluste lahendamise vahendeid.

Äriühinguõigus

Firma abistab alates ettevõtte asutamisest kogu ettevõtte elutsükli jooksul kuni ettevõtte tegevuse lõpetamiseni või võimaliku likvideerimiseni. Äriühinguõigus on seotud kogu ettevõtlusega. Äriühinguõigus reguleerib äriühingute tegevust.