Yritysjärjestelyt

Yhtiö on ollut mukana useissa yritysjärjestelyissä. Yritysjärjestelyt ovat ulottuneet useille toimialoille. Jokaisella tapauksella on omat erityispiirteensä. Yritysjärjestelyitä ovat muun muassa sulautumiset, jakautumiset, osittaisjakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot ja muut järjestelyt.

Veroasiat

Yhtiön yksi erityisosaamisalueista on vero-oikeus sen monissa eri muodoissa. Veroasiat tulee ottaa huomioon niin yritysjärjestelyissä kuin yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Verosuunnittelu on tärkeää riskien kartoittamiseksi ja väärien menettelytapojen välttämiseksi.

 

Sopimusasiat

Yhtiö palvelee myös kaikissa liiketoiminnan sopimusasioissa kuten kauppasopimuksissa ja mm. osakassopimuksissa. Yhtiö avustaa myös tilanteissa, joissa neuvotteluista huolimatta joudutaan turvautumaan erilaisiin riidanratkaisukeinoihin.

Yhtiöoikeus

Yhtiö avustaa yrityksiä yrityksen perustamisesta koko yrityksen elinkaaren ajan yritystoiminnan lopettamiseen tai mahdolliseen purkamiseen saakka. Yhtiöoikeus liittyy kaikkeen yritystoimintaan. Yhtiöoikeus rajaa oikeudellista toiminta-alaa.